Birkenes folkebibliotek

   
Matriks 9: samfunn
Your basket is empty
Vis
Title Statement
 • Matriks 9: samfunn
Contributors
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Subject
Year
 • 2007
Summary, etc
 • Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon. I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett. Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår menneskerettighetene, lov og rett, kultur og mangfold, samt rus.
ISBN
 • 82-03-31451-1
 • 978-82-03-31451-3
Available
 • 0/0
Waiting
 • 0 (0)
*00001678nam 22002651 4500
*00145057
*008060423s2007  no   jr     00nob 9
*015 $a150075691$bBokbasen AS
*019 $amu$bl$dL
*020 $a82-03-31451-1$bib.
*020 $a978-82-03-31451-3$bib.
*025 $a9788203314513
*040 $aBokbasen AS
*24500$aMatriks 9$bsamfunn$bsamfunnsfag for ungdomstrinnet
*260 $aOslo$bAschehoug$c2007
*300 $a133 s.$bill.$c27 cm
*520 $aMatriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon. I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett. Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår menneskerettighetene, lov og rett, kultur og mangfold, samt rus.
*650 0$aSamfunnsfag 9. årstrinn$1SAF0009$2Udir$9nob
*650 0$aSamfunnsfag 9. årssteg$1SAF0009$2Udir$9nno
*650 0$a9. trinn$19$2Bokbasen AS$9nob
*650 0$a9. trinn$19$2Bokbasen AS$9nno
*650 0$aGrunnbøker$16$2Bokasen AS$9nob
*650 0$aGrunnbøker$16$2Bokasen AS$9nno
*70010$aAndresen, Gry$eforf.$jNO$8f
*70010$aWesterberg, Anders$eillustr.$8m
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to